Баш-Кайыщды айыл аймагынын айылдык Кещешинин депутаттарынын XVIII чакырылышынын кезектеги IV- сессиясынын ТОКТОМУ № 4/1

Баш-Кайыщды айыл аймагынын айылдык Кещешинин депутаттарынын

 XVIII чакырылышынын кезектеги IV— сессиясынын

 

ТОКТОМУ № 4/1

 

Баш-Кайыщды айылы                                                 9-октябрь    2019 -жыл

 

 

Баш-Кайыщды айыл аймагынын айылдык Кещештин т=рагасын бекитъъ ж=нънд=.

 

Баш-Кайыщды  айыл аймагынын айылдык Кещеши токтом кылат:

 

 

 

  1. Баш-Кайыщды айыл аймагынын айылдык Кещештин депутаттарынын к=пчълък добушуна  ээ  болгондуктан Асеков Жолдошбек Алымкулович Баш — Кайыщды айылдык кещештин т=рагасы болуп бекитилсин.

 

 

Айылдык кещештин депутаты:                                            Д.Жумаков

Обсуждение закрыто.